Albert Althuis

 

Actueel

januari 2021: Waar gaat dit over?
Over levensvragen, levensbeschouwing en een geloof dat verandert.

Kernvragen van het leven zijn 'waar kom ik vandaan', 'waar ga ik naar toe', 'wat is de betekenis van mijn leven en hoe geef ik daar vorm en inhoud aan'. Nadenkend over deze vragen komen er als vanzelf andere bij: 'is er een leven na dit leven', 'bestaan God en duivel, zo ja zijn ze betrokken bij mijn leven', 'wie was Jezus en kunnen zijn woorden en zijn manier van leven betekenis voor me hebben'?

Het zijn theoretische vragen die direct van invloed zijn op de praktijk. Ze helpen je een standpunt te bepalen en een beslissing te nemen. Ze zijn ook van belang voor je houding naar anderen, voor je relatie ten opzichte van de natuur en de cultuur en voor de vraag 'hoe beleef ik het mysterie van het leven'? Uitgangspunt van dit boek is dat al deze levensvragen te maken hebben met de oer-menselijke verlangens naar het 'ware, goede en schone'.

Heel lang speelde christelijke religie een belangrijke rol bij de vorming van de levensbeschouwing. Langzamerhand is dat minder geworden. Met als gevolg dat velen geen weet hebben van de veranderingen die in het christelijk denken hebben plaatsgevonden. Het is om die reden dat in dit boek een nieuwere manier van Bijbellezen ter sprake komt en dat het veranderde godsbeeld en mensbeeld wordt beschreven. Zo wordt zichtbaar dat gedachten en waarden uit de christelijke religie zinvol zijn omdat ze bevrijding en verdieping kunnen geven.

Uitgeverij Van Warven
ISBN 978 94 932 7534 1 € 19,95
Het boek is te verkrijgen via de boekhandel of via de uitgever www.uitgeverijvanwarven.nl