Albert Althuis

 

Publicaties

 

Motivatie bij mijn publicaties
Als theoloog heb ik altijd in het onderwijs gewerkt. Met plezier kijk ik terug op de tijd dat ik in het voortgezet onderwijs werkte. Het was boeiend het vak godsdienst te geven aan jonge mensen tussen de twaalf en ongeveer achttien. Met hen beleefde ik dat ze  godsdienst als meer en meer waardevol gingen ervaren.... (lees hier verder)

 

Nieuwe woorden bij een oud verhaal; een eigentijdse kijk op christelijke religie
Twee gegevens vormen de rode draad in dit essay: Ieder mens leeft in vier relaties, de relatie met zichzelf, met de ander, met de cultuur/natuur en met het transcendente. Binnen deze relaties ervaart men het verlangen naar het ware, goede en schone.

Wanneer we centrale begrippen uit de Bijbel tegen het licht houden zien we dat dit ook gold voor mensen uit bijbelse tijden. Dan zien we echter ook dat die begrippen recht hebben op een ‘vertaling’ waarmee hun eigentijdse betekenis duidelijk wordt. Op basis van ‘nieuwe woorden bij het oude verhaal’ kan christelijke religie waardevol zijn voor de vorming en groei van de persoonlijkheid... lees hier verder over inhoud van het boek

Brigida Almeida maakte de omslag en illustraties. Voor meer werk van haar zie www.brigida-utrecht.nl

 

Werkboek Levensbeschouwing
Albert AlthuisVanuit bovenstaande motivatie schreef ik ‘Werkboek levensbeschouwing’ zoeken naar God, mens en een bewoonbare aarde’ (1992(1), 1998(3)). Een boek dat als doel heeft te helpen bij de vorming van een persoonlijke levensbeschouwing. Doelgroep: hoogste klassen voortgezet onderwijs en studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het boek is ook heel geschikt voor (kerkelijk) vormingswerk.... lees hier verder

 

 

`Van scheiding naar hereniging`; Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Workum, 1836 - 2005.

De titel van dit boekje vat de geschiedenis samen van de Gereformeerde kerk van Workum. Een kerkgemeenschap die in 1836 ontstond, twee jaar na de Afscheiding. De hereniging met de Nederlands Hervormden vond plaats per 1 januari 2005.

Het verhaal is vorm gegeven rond de predikanten die in de Gereformeerde kerk van Workum hebben gediend. Hun foto’s hingen in de kerkenraadskamer. Het gaat over hen en over wat er in hun tijd gebeurde..... lees hier verder

 

 

Kijken naar Klaprozen columns waarin kunst en religie elkaar ontmoeten
Albert Althuis 'Kijken naar klaprozen’ is de titel van de bundel met mijn columns die in de jaren 90 gepubliceerd zijn in het Christelijk Weekblad (voorheen Centraal Weekblad). De columns zijn geillustreerd door Brigida Almeida (www.brigida-utrecht.nl).

Inmiddels is dit boek uitverkocht, maar sinds in de periode juli 2010 tot juli 2018 zijn de meeste columns in verkorte vorm en met illustratie opnieuw geplaatst in het Christelijk Weekblad. Hiervan is een nieuw boek gemaakt: ‘Witte ballonnen tegen een blauwe lucht’ (Uitgeverij Van Warven) zie bij Actueel

 

 

Bijna 400 Bijbelverhalen
Albert AlthuisSamen met een paar collega’s van de Opleiding Godsdienst/Theologie en op basis van aangeleverd materiaal van pabo-studenten schreef ik het boek Bijna 400 Bijbelverhalen, samenvattingen en aanwijzingen om ze uit te leggen (2000(1), 2009(2)).... lees hier verder