Albert Althuis

 

Publicaties

 

Motivatie bij mijn publicaties
Als theoloog heb ik altijd in het onderwijs gewerkt. Met plezier kijk ik terug op de tijd dat ik in het voortgezet onderwijs werkte. Het was boeiend het vak godsdienst te geven aan jonge mensen tussen de twaalf en ongeveer achttien. Met hen beleefde ik dat ze  godsdienst als meer en meer waardevol gingen ervaren.... (lees hier verder)

 

Waar gaat dit over?

Albert Althuis Kernvragen van het leven zijn 'waar kom ik vandaan', 'waar ga ik naar toe', 'wat is de betekenis van mijn leven en hoe geef ik daar vorm en inhoud aan’. Nadenkend over deze vragen komen er als vanzelf andere bij: 'is er een leven na dit leven', 'bestaan God en duivel, zo ja zijn ze betrokken bij mijn leven', 'wie was Jezus en kunnen zijn woorden en zijn manier van leven betekenis voor me hebben’? lees hier verder

 

 

Witte ballonnen tegen een blauwe lucht

Albert Althuis In dit boek staan ruim tachtig columns en evenveel illustraties van Brigida Almeida. De titel is ook de titel van één van de columns en de omslag is daarbij een illustratie. In de jaren 2010 tot en met 2018 verschenen deze 'stukjes' in Christelijk Weekblad (het christelijk opinieblad van Nederland) lees hier verder

 

 

 

Nieuwe woorden bij een oud verhaal

Albert Althuis Dit essay richt zich op de vorming van een persoonlijke levensbeschouwing. Bij dat proces hoort dat men weet te reflecteren op zichzelf en ook voor zichzelf in staat is uit te zoeken met behulp van welke waarden men inhoud en zin aan het eigen leven wil geven. lees hier verder

 

 

 

`Van scheiding naar hereniging`; Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Workum, 1836 - 2005.

De titel van dit boekje vat de geschiedenis samen van de Gereformeerde kerk van Workum. Een kerkgemeenschap die in 1836 ontstond, twee jaar na de Afscheiding. De hereniging met de Nederlands Hervormden vond plaats per 1 januari 2005.

Het verhaal is vorm gegeven rond de predikanten die in de Gereformeerde kerk van Workum hebben gediend. Hun foto’s hingen in de kerkenraadskamer. Het gaat over hen en over wat er in hun tijd gebeurde..... lees hier verder

 

 

Kijken naar Klaprozen; columns waarin kunst en religie elkaar ontmoeten

Albert Althuis 'Kijken naar klaprozen’ is de titel van de bundel met mijn columns die in de jaren 90 gepubliceerd zijn in het Christelijk Weekblad (voorheen Centraal Weekblad). De columns zijn geillustreerd door Brigida Almeida (www.brigida-utrecht.nl).

Inmiddels is dit boek uitverkocht, maar sinds in de periode juli 2010 tot juli 2018 zijn de meeste columns in verkorte vorm en met illustratie opnieuw geplaatst in het Christelijk Weekblad. Hiervan is een nieuw boek gemaakt: ‘Witte ballonnen tegen een blauwe lucht’ (Uitgeverij Van Warven) zie bij lees hier verder

 

 

Bijna 400 Bijbelverhalen

Albert Althuis Samen met een paar collega’s van de Opleiding Godsdienst/Theologie en op basis van aangeleverd materiaal van pabo-studenten schreef ik het boek Bijna 400 Bijbelverhalen, samenvattingen en aanwijzingen om ze uit te leggen (2000(1), 2009(2)).... lees hier verder

 

 

 

Werkboek Levensbeschouwing

Albert Althuis Vanuit bovenstaande motivatie schreef ik ‘Werkboek levensbeschouwing’ zoeken naar God, mens en een bewoonbare aarde’ (1992(1), 1998(3)). Een boek dat als doel heeft te helpen bij de vorming van een persoonlijke levensbeschouwing. Doelgroep: hoogste klassen voortgezet onderwijs en studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het boek is ook heel geschikt voor (kerkelijk) vormingswerk.... lees hier verder