Albert Althuis

 

Biografische notities

 

Albert Althuis

In 1941 werd ik geboren in Dronrijp, een dorp in de buurt van Leeuwarden. Hier groeide ik op tot 1956, toen verhuisden mijn ouders naar Workum. Vanaf dat jaar ging ik naar de Chr. Kweekschool in Sneek. Na m’n militaire dienst werd ik in 1963 leraar aan de Ulo in Siddeburen. Van 1967- 1978 werkte ik aan de Mavo in Wezep, ondertussen studeerde ik aan wat destijds de Protestantse Theologische Universiteit Kampen was.  Mijn doctoraal haalde ik in 1979 met als hoofdvakken Godsdienstpedagogiek en Nieuwe Testament. De doctoraalscriptie had als titel Mensen zien, creativiteit als noodzaak voor pastoraal godsdienstonderwijs.

Een jaar voor mijn afstuderen was ik leraar godsdienst/maatschappijleer geworden aan een scholengemeenschap in Zwolle. In 1982 begon ik als docent levensbeschouwelijke vorming/filosofie aan de Christelijke lerarenopleiding in Zwolle. Een paar jaar later werd aan de lerarenopleiding een Opleiding Theologie toegewezen. Vanaf dat moment tot mijn pensioen in 2001 ben ik verbonden geweest aan deze hbo-opleiding voor de vakken godsdienstpsychologie, godsdienstsociologie en godsdienstpedagogiek, ook de beroepsbegeleiding was één van mijn taken. De laatste jaren voor mijn pensioen gaf ik ook een aantal lessen godsdienst aan de pabo met daarbij ook een deel van de beroepsbegeleiding.

Na mijn pensionering gaf ik tot 2008 ieder jaar een cursus op mijn vakgebied aan een Seniorenacademie. Eerst aan die van de Chr. Hogeschool Windesheim (Zwolle) en later aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden.  

In 2005 zijn we verhuisd naar Workum.
Sinds 1964 ben ik getrouwd met Piets Riemersma. Zij is beeldend kunstenaar en maakt bronzen beelden (www.pietsalthuis.nl)
Samen hebben we drie zoons, drie schoondochters en zes kleinkinderen.