Albert Althuis

 

`Van scheiding naar hereniging`
Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Workum, 1836 - 2005.

De titel van dit boekje vat de geschiedenis samen van de Gereformeerde kerk van Workum. Een kerkgemeenschap die in 1836 ontstond, twee jaar na de Afscheiding. De hereniging met de Nederlands Hervormden vond plaats per 1 januari 2005.

Dat ik dit boekje wilde schrijven kwam mee voort uit de gedachte dat in de geschiedenis van deze Gereformeerde kerk ook de landelijke geschiedenis wordt weerspiegeld. Vandaar dat het in het bijzonder gaat over de manier waarop het geloof van mensen vorm en inhoud krijgt.

Het verhaal is vorm gegeven rond de predikanten die in de Gereformeerde kerk van Workum hebben gediend. Hun foto’s hingen in de kerkenraadskamer. Het gaat over hen en over wat er in hun tijd gebeurde. Waar het mogelijk was heb ik anekdotes gebruikt en uit hun toespraken geciteerd. Daarnaast is vermeld wat belangrijke thema’s waren op bijeenkomsten van oudere of jongere gemeenteleden. Huidige ouderen uit de voormalige Gereformeerde kerken zullen het ontstane beeld herkennen Jongeren uit onze tijd zullen vrij zeker hier en daar verbaasd en misschien zelfs wel ongelovig reageren. En beide partijen zullen zeggen dat er in de loop der jaren heel erg veel is veranderd. Daarover formuleer ik in een laatste hoofdstukje vijftien eigen gedachten. Die hebben met name de ingrijpende veranderingen in theologisch- en geloofs-denken tot thema.