Albert Althuis

 

Werkboek Levensbeschouwing

 

Bij bovenstaande doelstelling schreef ik ‘Werkboek levensbeschouwing’ zoeken naar God, mens en een bewoonbare aarde’ (1992(1), 1998(3)). Een boek dat als doel heeft te helpen bij de vorming van een persoonlijke levensbeschouwing. Doelgroep: hoogste klassen voortgezet onderwijs en studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het boek is ook heel geschikt voor (kerkelijk) vormingswerk.

Albert AlthuisDe gedachte dat het voor ieder mens belangrijk is zich ervan bewust te zijn welke waarden voor hem/haar fundamenteel zijn, was het uitgangspunt. Bij het zoekproces naar die waarden wil dit boek de helpende hand bieden. Het reikt daartoe handvaten aan. Wie daarbij wil nagaan welke waarden vroeger en nu in de westerse cultuur belangrijk waren komt bij de bijbel terecht. Bijbelse waarden en het commentaar dat daarop van diverse kanten is gegeven, nemen daarom in dit boek een belangrijke plaats in.
Uit een recensie:
“Het is een boek dat ik graag in handen zou zien van mensen die een zekere nieuwsgierigheid aan de dag leggen als het gaat om bijbel en christendom en zich er van bewust zijn dat ze weinig kennis van zaken hebben of teveel bagage van een verouderde soort.”


Brigida Almeida ontwierp de omslag en maakte voor dit boek een paar honderd kleine illustraties.
Uitg. De Tijdstroom Utrecht ISBN 9789035215016        €27,00